Privacyverklaring

Privacyverklaring

Privacyverklaring
Geplaatst: 17 februari 2019
Vorige versie: niet beschikbaar
Klushub Leads ('Klushub', 'we', 'wij', 'ons' of 'onze'), Spaarnestraat 4, 1316 HJ te Almere , is de verwerkingsverantwoordelijke en exploitant van klushub.nl. Klushub spant zich in om uw privacy te beschermen. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, verstrekken, bewaren en beschermen. .

Reikwijdte

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle Klushub-websites, -toepassingen, -diensten en -tools (gezamenlijk aangeduid als 'Diensten') waarin naar deze privacyverklaring wordt verwezen, ongeacht hoe u er toegang toe krijgt of ze gebruikt, inclusief met behulp van mobiele apparaten.

Deze privacyverklaring geldt voor alle Klushub-websites, -toepassingen, -diensten en -tools (gezamenlijk 'Diensten' genoemd) waarin naar deze privacyverklaring wordt verwezen, ongeacht hoe u er toegang toe krijgt of ze gebruikt, inclusief met behulp van mobiele apparaten.

We kunnen deze privacyverklaring te allen tijde wijzigen door de gewijzigde versie op deze site te plaatsen met de ingangsdatum van de gewijzigde versie. We kondigen wijzigingen in deze privacyverklaring aan via e-mail.

Persoonsgegevens die we verzamelen

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geeft aan dat een persoonsgegeven alle informatie is over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is.

Gegevens die geanonimiseerd of geaggregeerd zijn, zodat deze niet meer kunnen worden gebruikt om een specifieke natuurlijke persoon te identificeren, hetzij in combinatie met andere informatie hetzij anderszins, beschouwen we niet als persoonsgegevens.

We verzamelen persoonsgegevens van u wanneer u onze Diensten gebruikt.

We verzamelen persoonsgegevens van u en de apparaten (inclusief mobiele apparaten) die u gebruikt wanneer u: onze Diensten gebruikt, zich inschrijft voor een account bij ons, ons informatie verstrekt via een webformulier, uw account bijwerkt of er gegevens aan toevoegt, deelneemt aan discussies in chats of aan of de oplossing van geschillen of wanneer u op andere wijze met ons communiceert. Sommige persoonsgegevens, zoals gegevens die u identificeren, zijn noodzakelijk om akkoord te gaan met onze Gebruiksvoorwaarden. De verstrekking van alle overige persoonsgegevens is vrijwillig, maar kan vereist zijn om gebruik te kunnen maken van onze Diensten, zoals contactgegevens die nodig zijn om een klus te plaatsen.

We kunnen ook persoonsgegevens uit andere bronnen verzamelen, zoals hieronder wordt beschreven.

Persoonsgegevens die u aan ons verstrekt wanneer u onze Diensten gebruikt of zich inschrijft voor een account bij ons

Identificerende gegevens zoals uw naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres, wanneer u zich inschrijft voor een account bij ons.

 • Andere gegevens die u genereert, of die horen bij uw account en uw gebruik van de website, applicaties, diensten en tools (zoals gebruik van functionaliteit om een klus te plaatsen, zoekopdrachten, bekeken en bewaarde klussen.
 • Financiële gegevens (zoals bankrekeningnummers) in verband met een transactie.
 • U kunt ons ook andere informatie verstrekken door middel van een webformulier, door uw account bij te werken of er gegevens aan toe te voegen, door berichten, in het kader van de oplossing van geschillen of wanneer u op een andere wijze met ons communiceert over onze Diensten.
 • Aanvullende gegevens, indien we uit hoofde van toepasselijke nationale wetgeving vereist of bevoegd zijn om deze te verzamelen en te verwerken om u te identificeren of uw identiteit te verifiëren, of om de gegevens te controleren die we hebben verzameld.

Persoonsgegevens die we automatisch verzamelen wanneer u onze Diensten gebruikt of zich inschrijft voor een account bij ons

 • We verzamelen informatie over uw interactie met onze Diensten en uw communicatie met ons. Dit zijn gegevens die we ontvangen van apparaten (inclusief mobiele apparaten) die u gebruikt wanneer u toegang krijgt ot onze Diensten. Deze gegevens kunnen het volgende omvatten: apparaat-ID of unieke identificator, apparaattype, unieke device token.
 • Computer- en verbindingsgegevens zoals statistieken over uw paginaweergaven, verkeer van en naar de sites, verwijzings-URL's, klusgegevens, uw IP-adres.
Hoe we uw persoonsgegevens gebruiken

We gebruiken uw persoonsgegevens om onze Diensten te leveren en te verbeteren, om u een gepersonaliseerde ervaring op onze sites te bieden, contact met u op te nemen over uw account en onze Diensten, u klantenservice te leveren, u een gepersonaliseerde ervaring te bieden en om frauduleuze of illegale activiteiten op te sporen, te voorkomen, te onderzoeken en de gevolgen ervan te beperken.

We gebruiken de persoonsgegevens die we van u verzamelen voor uiteenlopende zakelijke doeleinden en op basis van verschillende rechtsgronden voor verwerking. Hieronder volgt een overzicht van hoe en op basis van welke rechtsgrond we uw persoonsgegevens gebruiken.

We gebruiken uw persoonsgegevens om een overeenkomst met u na te komen en u onze Diensten te leveren, om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Om u toegang verstrekken tot onze Diensten (met name zodat u klussen of andere content kunt plaatsen en beheren), in het kader van accountbeheer, het exploiteren, meten en verbeteren van onze Diensten, het veilig en operationeel houden van onze Diensten en het aanpassen van sitecontent met objecten en Diensten die u mogelijk interessant vindt op basis van handelingen die u uitvoert.
 • Om u toegang te geven tot onze berichtenfunctie en overige functies.
 • Om contact met u op te nemen over uw account, om problemen met uw account op te lossen, verschuldigde kosten of bedragen te innen of anderszins om klantenservice te bieden.
 • Wanneer we voor doeleinden zoals hierboven beschreven contact met u opnemen, kunnen we dat doen via e-mail, telefoon, SMS-berichten, post en mobiele pushberichten.
 • Om u andere diensten bieden waarom u hebt verzocht, zoals beschreven wanneer we de gegevens verzamelen, waaronder tevens het betalen via betaalprovider Mollie.
 • We gebruiken algemene locatiegegevens om u op locatie gebaseerde diensten te bieden (zoals klus, zoekresultaten en andere gepersonaliseerde content).
 • Om fraude, beveiligingsinbreuken of andere mogelijk verboden of illegale activiteiten te voorkomen, op te sporen, te onderzoeken of de gevolgen ervan te beperken.
 • Om onze Gebruiksvoorwaarden, deze privacyverklaring of ander beleid, toepasselijke nationale wetgeving en eventuele overeenkomsten die we met u hebben uit te voeren.

We gebruiken uw persoonsgegevens om onze gerechtvaardigde belangen te behartigen op voorwaarde dat uw rechten en vrijheden niet zwaarder wegen dan deze belangen. We hebben controlemaatregelen ingesteld om onze belangen af te wegen tegen uw rechten. Deze omvatten:

Onze Diensten verbeteren, bijvoorbeeld door informatie te bekijken over vastgelopen of gecrashte pagina's bij gebruikers, zodat we problemen kunnen opsporen en oplossen en u een betere ervaring kunnen bieden.

Contact met u opnemen via e-mail, telefoon of post om uw mening te vragen door middel van onderzoek of vragenlijsten en u te informeren over onze Diensten, zoals toegestaan door toepasselijke wetgeving.

Contact met u opnemen over zaken betreffende openbaar beleid of andere actuele evenementen, die verband houden met uw vermogen onze Diensten te gebruiken. Dit kan een uitnodiging omvatten om een petitie te tekenen, een brief, een telefoongesprek of andere soorten campagnes in verband met openbaar beleid.

De informatiebeveiliging van onze site en mobiele toepassingen bewaken en verbeteren.

We mogen uw persoonsgegevens met uw toestemming gebruiken voor het volgende:

 • Uw exacte geolocatie gebruiken om op locatie gebaseerde Diensten aan te bieden.
 • Uw voornaam, achternaam, adres, postcode, woonplaats en telefoonnummer te delen met de verkoper in het geval van een deal.
 • Uw bedrijfsnaam, voornaam, achternaam, adres, postcode, woonplaats en telefoonnummer te delen met de consument in het geval van een deal.

U hebt het recht uw toestemming te allen tijde in te trekken. We kunnen technologieën gebruiken die worden beschouwd als geautomatiseerde besluitvorming of profilering. We nemen geen geautomatiseerde besluiten over u die u aanmerkelijk treffen, tenzij een dergelijk besluit noodzakelijk is als onderdeel van een overeenkomst die we met u hebben, we uw toestemming hebben of we wettelijk verplicht zijn dergelijke technologie te gebruiken.

Uw keuzes over hoe we uw persoonsgegevens gebruiken

U hebt keuzes met betrekking tot de manier waarop we uw persoonsgegevens gebruiken om met u te communiceren en of u ingelogd wilt blijven bij uw account.

We staan niet toe dat derden zonder uw toestemming uw persoonsgegevens op onze sites voor hun eigen doeleinden volgen of verzamelen.

Wanneer u via onze Diensten inlogt bij uw account, bieden we u de mogelijkheid een bepaalde tijd bij uw account ingelogd te blijven. Als u een openbare of gedeelde computer gebruikt, raden we u aan niet ingelogd te blijven. U of een andere gebruiker van de computer/browser waarop u hebt ingelogd, kan het grootste deel van uw account bekijken en hiertoe toegang verkrijgen, en bepaalde handelingen uitvoeren gedurende deze inlogperiode zonder dat verdere autorisatie wordt vereist. U of een andere gebruiker van deze computer/browser kan de volgende handelingen en accountacties ondernemen:

 • Mijn klussen inzien of aanpassen
 • Mijn opdrachten inzien of aanpassen
 • De profielpagina inzien of aanpassen
 • Berichten sturen aan andere gebruikers
 • Activiteiten na een deal uitvoeren, zoals feedback of een review geven

Als u probeert uw wachtwoord te wijzigen of overige accountgegevens bij te werken, of andere accountacties probeert uit te voeren dan de hierboven genoemde, wordt u mogelijk gevraagd uw wachtwoord in te voeren. U kunt over het algemeen uw inlogsessie beëindigen door uit te loggen en/of uw cookies te wissen. Als u bepaalde privacy-instellingen hebt ingeschakeld in de browser, kunt u de inlogsessie ook beëindigen door de browser te sluiten. Als u een openbare of gedeelde computer gebruikt, moet u uitloggen en/of uw cookies wissen wanneer u klaar bent met onze Diensten om uw account en uw persoonsgegevens te beschermen.

Manieren waarop u uw persoonsgegevens kunt inzien, beheren en corrigeren.

We respecteren uw recht op inzage van uw persoonsgegevens en uw rechten om deze te corrigeren, om verwijdering ervan te verzoeken of ons te vragen ons gebruik ervan te beperken, zoals vereist door toepasselijke wetgeving. We nemen ook maatregelen om te zorgen dat de persoonsgegevens die we verzamelen, juist en bijgewerkt zijn.

U hebt het recht te weten welke persoonsgegevens we over u hebben. We verschaffen u op verzoek een kopie van uw persoonsgegevens in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat.

Als uw persoonsgegevens niet kloppen of onvolledig zijn, hebt u het recht ons te vragen deze bij te werken.

U hebt het recht bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens

U kunt ons ook vragen uw persoonsgegevens te wissen of ons gebruik ervan te beperken, maar dat recht is afhankelijk van toepasselijke wetgeving en kan gevolgen hebben voor uw toegang tot sommige van onze Diensten

Inzage, correctie en anonimisering van uw persoonsgegevens

U kunt de meeste van uw persoonsgegevens bekijken, controleren en wijzigen door in te loggen bij uw account. Werk uw persoonsgegevens direct bij als deze veranderen of niet kloppen.

Wij respecteren elk wettelijk recht dat u mogelijk hebt om uw persoonsgegevens in te zien en deze te wijzigen of te verwijderen. Als u om inzage wilt verzoeken kunt u contact met ons opnemen. Daarvoor raadpleegt u het onderdeel Klushub Contact hieronder. Als u een wettelijk recht hebt om inzage te verzoeken of te verzoeken om wijziging of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunnen we in bepaalde gevallen en in overeenstemming met toepasselijke nationale wetgeving die toegang toch onthouden of toch weigeren uw persoonsgegevens te wijzigen of te verwijderen.

Als u verzoekt dat we stoppen met de verwerking van sommige of al uw persoonsgegevens of als u uw toestemming (indien van toepassing) voor ons gebruik of onze verstrekking van uw persoonsgegevens voor de in deze privacyverklaring omschreven doeleinden intrekt, zijn we mogelijk niet in staat u alle Diensten en klantenservice te bieden die aan onze gebruikers worden aangeboden en die op basis van deze privacyverklaring en onze Gebruiksvoorwaarden worden toegestaan. Op uw verzoek sluiten we uw account en stoppen we met het weergeven van uw persoonsgegevens zodra dat redelijkerwijs mogelijk is, afhankelijk van uw accountactiviteit en in overeenstemming met toepasselijke nationale wetgeving.

Hoe we uw persoonsgegevens kunnen delen

We kunnen uw persoonsgegevens verstrekken aan andere ondernemingen die gelieerd zijn aan Klushub of aan derden. Verstrekking kan vereist zijn om u toegang te kunnen bieden tot onze Diensten, om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, om onze Gebruiksvoorwaarden uit te voeren, om onze marketing- en klusactiviteiten mogelijk te maken of om frauduleuze of illegale activiteiten in verband met onze Diensten te voorkomen, op te sporen, te onderzoeken en de gevolgen ervan te beperken. We proberen de hoeveelheid persoonsgegevens die we verstrekken zo veel mogelijk te beperken tot wat rechtstreeks relevant en noodzakelijk is voor het specifieke doel. Zonder uw toestemming verkopen of verhuren we uw persoonsgegevens niet en we verstrekken ze niet op enige andere wijze aan derden voor hun marketing doeleinden.

We kunnen uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden verstrekken aan de volgende partijen:

Externe dienstverleners die ons ondersteunen bij het aanbieden van onze Diensten en diensten voor betalingsverwerking, ons helpen met het voorkomen, opsporen, beperken en onderzoeken van mogelijk illegale activiteiten, schendingen van onze Gebruiksvoorwaarden, fraude en/of beveiligingsinbreuken, het innen van facturen, het bieden van partner- en beloningsprogramma's en andere zakelijke activiteiten.

Externe financiële instellingen met wie we samenwerken om u financiële producten aan te bieden, zodat zij gezamenlijke content en diensten kunnen aanbieden (zoals inschrijving, transacties en klantenservice), waaronder tevens het betalen via Mollie.

Rechtshandhavingsinstanties, in het kader van gerechtelijke procedures en voor zover toegestaan door de wet

Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, onze Gebruiksvoorwaarden uit te voeren, te reageren op beweringen dat een geplaatste klus of andere content de rechten van anderen schendt of om de rechten, het eigendom of de veiligheid van personen te beschermen.

Aan rechtshandhavings- of overheidsinstellingen of bevoegde derden, naar aanleiding van een geverifieerd verzoek of gerechtelijke procedure in verband met een strafrechtelijk onderzoek of een beweerde of vermoede illegale activiteit of enige andere activiteit die leidt tot aansprakelijkheid voor ons, u of een van onze andere gebruikers. We verstrekken uitsluitend gegevens die we relevant achten voor het onderzoek.

Aan kredietbureaus of bureaus die zijn geautoriseerd door toepasselijke nationale wetgeving.

Aan derden die betrokken zijn bij een gerechtelijke procedure, als zij ons een dagvaarding, gerechtelijk bevel of vergelijkbare juridische grond verschaffen, of als wij te goeder trouw menen dat de verstrekking van informatie aan hen noodzakelijk is om dreigend lichamelijk letsel of financieel verlies te voorkomen, of om vermoede illegale activiteit te melden.

Wijziging van eigendom

Als wij fuseren met of worden overgenomen door een ander bedrijf, kunnen we gegevens met hen delen in overeenstemming met onze privacynormen. Als dat gebeurt, eisen we dat de nieuwe, gecombineerde entiteit zich houdt aan deze privacyverklaring met betrekking tot uw persoonsgegevens. Als we van plan zijn uw persoonsgegevens te verwerken voor doelen die niet in deze privacyverklaring worden genoemd, ontvangt u vooraf bericht over de verwerking van uw persoonsgegevens voor de nieuwe doelen.

Hoe we uw persoonsgegevens bewaren

We bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig is om de Diensten te bieden waarom u hebt verzocht of voor andere belangrijke doeleinden, zoals het voldoen aan onze juridische verplichtingen, het oplossen van geschillen en het uitvoeren van ons beleid.

Hoe lang zijn de persoonsgegevens nodig om onze Diensten aan te bieden? Dit omvat zaken zoals het onderhouden en verbeteren van de prestaties van onze producten, het veilig houden van onze systemen en het onderhouden van goede zakelijke en financiële documentatie. Dit is de algemene regel die de basis vormt van onze bewaartermijn voor gegevens.

Zijn de persoonsgegevens gevoelig? In dat geval is een kortere bewaartermijn meestal gepast.

Zijn we wettelijk, contractueel of anderszins verplicht uw persoonsgegevens te bewaren? Voorbeelden kunnen zijn wetgeving omtrent het verplicht bewaren van gegevens in het van toepassing zijnde rechtsgebied, overheidsinstructies om gegevens te bewaren die relevant zijn voor een onderzoek of persoonsgegevens die worden bewaard in verband met een gerechtelijke procedure.

Als we uw persoonsgegevens niet meer hoeven te bewaren, anonimiseren we deze.

Cookies en soortgelijke technologieën

Wanneer u onze sites, diensten, toepassingen, tools of berichtfuncties bezoekt of gebruikt, gebruiken wij behalve functionele cookies ook Google Analytics-cookies. Om uw privacy te waarborgen hebben we de volgende stappen genomen:

 1. Een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten.
 2. Het laatste octet van uw IP-adres gemaskeerd voor Google.
 3. Gegevens delen' met Google uitgezet.
 4. Geen gebruik maakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.
Hoe we uw persoonsgegevens beveiligen

We beveiligen uw persoonsgegevens met behulp van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de kans op verlies, misbruik, onbevoegde toegang, verstrekking en wijzigingen te minimaliseren. Onze waarborgen omvatten bijvoorbeeld firewalls en gegevensversleuteling en autorisatiebeheer voor informatietoegang. Als u denkt dat er misbruik is gemaakt van uw account, neemt u dan contact op met ons middels het Klushub contact formulier.

Neem contact op met ons

Als u een vraag of klacht hebt over deze privacyverklaring of onze praktijk voor omgang met gegevens, kunt u met ons contact opnemen, met als onderwerp 'Verzoek Privacyverklaring':

via het Contactformulier, of via info(at)klushub.nl, of door te schrijven naar Klushub Leads., t.a.v. Klantenservice, Spaarnestraat 4, 1316 HJ Almere

Uw recht om klachten in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens op het gebied van gegevensbescherming blijft ongewijzigd.